FORMULARZ ZAPISU NA WARSZTATY DLA DZIECI

Nazwa warsztatu (wymagane)

Data warsztatu (wymagane)

Imię i Nazwisko dziecka (wymagane)

Wiek dziecka (wymagane)

Umiejętności szachowe dziecka:

Imię i Nazwisko rodzica (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Dodatkowe informacje/pytania do organizatora: *

*Jeśli dziecko nie będzie uczestniczyło w całym warsztacie, proszę podać tutaj również szczegółowe informacje z datami.