Dominik Pędzich

Dlaczego warto rozwijać umiejętności szachowe?

  • - szachy aktywizują rozwój psychiczny i intelektualny - poznajemy dyscyplinę, której istotą jest samodzielne rozumowanie i umiejętność łączenia poszczególnych elementów w harmonijna całość,
  • - rozwijają i doskonalą logiczne myślenie - każdy ruch pociąga za sobą określone konsekwencje, rozważając kolejny ruch, gracz musi go przemyśleć,
  • - uczą planowania i przewidywania - skomplikowane reguły gry wymagają opracowania spójnej strategii w oparciu o rozmieszczenie bierek na planszy i możliwych ruchów,
  • - zmuszają do aktywności twórczej - wszelkie próby naśladowania przeciwnika czy innych graczy są skazane na niepowodzenie, każdy ruch wymaga więc kreatywności i aktywnego wysiłku intelektualnego,
  • - rozwijają uwagę i spostrzegawczość - gracz nie może koncentrować się na jednym fragmencie planszy, musi postrzegać ją jako spójną całość,
  • - szachy to też potężny bodziec rozwoju żądzy wiedzy - już pierwsze doświadczenia z rozgrywki pokazują początkującemu szachiście, że mógłby uniknąć błędów czy przegrania partii, gdyby zapoznał się z wcześniej opracowanymi i znanymi teoretycznymi nowinkami i regułami,
  • - zauważalny jest też ich aspekt wychowawczy – uczą obiektywizmu, tolerancji, cierpliwości, wytrwałości i konsekwencji. Pokazują, że podejmowanie decyzji zawsze powinno opierać się na obiektywnej ocenie sytuacji.

Naukę gry w szachy można rozpocząć w wieku 4-5 lat i jest ona uznawana za niezmiernie stymulującą dla prawidłowego rozwoju dzieci.  Szachy są również rekomendowane jako przedmiot nauczania w szkołach przez Parlament Europejski:

Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011), 15.03.2012

Parlament Europejski (…) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”…